GRATIS FRAKT FÖR ALLA BESTÄLLNINGAR. BESTÄLL NU!

Valuta:

Korkens egenskaper

Korkek är den enda art av korkek producerar tjock bark av en enhetlig struktur, som spontant växer som täcker lager dör. Barken, i dagligt tal kallat kork, är en nekrotisk vävnad kontinuerligt bildas i livscykeln för dessa träd genom att ständigt expanderande tvärsnitt av sina stammar och grenar. Denna synliga under ett mikroskop vävnad består av döda mikroceller med fjorton väggar vardera och de intercellulära utrymmena helt fyllda med en gasblandning nästan identisk med den luft som omger trädet. I ett cm3 denna vävnad innehåller över 40 miljoner sådana 14 väggar celler. Deras kemiska sammansättning: suberin (45 %), lignin (27%), cellulosa och polysackarider (12%), garvsyra (6%), vax (5 %) andra (5 %). Låg vikt Luften innesluten i mikrocellerna i korken utgör 90 % av sin volym och ca 50 % av sin vikt, vilket gör dess specifika vikt i intervallet mellan 190 till 250 kg/m3. Det är därför fem gånger lättare än vatten, och eftersom det inte absorberar vatten, är det praktiskt taget osänkbar.

Vätskor och gaser resistenta. Detta kännetecken är ett resultat av hög halt av suberin i kork, 39-45 vikt-%. Detta ämne har tätskikt egenskaper och även stärker det och ökar värmeisoleringen. Kemisk beständighet. Kork är kemiskt neutralt. Dess struktur är inte bara ogenomträngligt för vätskor och gaser, men också inte reagerar kemiskt med dem, vilket garanterar dess hållbarhet. Kork är också fortfarande neutral när handlar om smak och arom.

Motståndskraft mot biologisk korrosion. Biologisk korrosion orsakas av gynnsamma villkor för fukt och förfall processer. Ökad beständighet mot biologisk korrosion orsakas av högt innehåll av tanniner och frånvaron av proteinmaterialet benägna för nedbrytning. Det är även resistent mot svamp och mögel. Kork ytor och strukturer är inte tillåter tillväxt av mögel och mjöldagg.

Värmeisolerande egenskaper. Värmeledningsförmågan hos detta material mäts vid 0,037-0,040 W/(mK). Den här funktionen kombineras med mycket hög specifik värmekapacitet. Denna unika kombination ger stora värmetröghet av kork. I motsats till andra material som den bibehåller isoleringsegenskaper i ett brett spektrum av temperaturer. I detta avseende är det ännu effektivare än polystyrenskum, vilket under påverkan av höga temperaturer kan avdunsta. På grund av den svaga värmeledning kork är alltid behaglig att ta, eftersom det är ogenomträngligt för och absorberar inte vår kroppsvärme. Detta material kan också stabilisera luftens temperatur och fuktighet. Akustiska egenskaper och antivibrations. Korken kan absorbera mellan 30 till 70 % av ljud i frekvens från 400 till 4000Hz. Strukturen för kork och dess flexibilitet ger dig möjlighet att samtidigt undertrycka luft och stegljud samt eliminera ljud broar zoner. Kork, tack vare sin specifika struktur, absorberar ljudvågor och vibrationer, eftersom den inte överföra men undertrycker dem.

Brandmotstånd Kork har Euro E brandsäkerhet. Denna egenskaper, men det är beroende av många faktorer. Typiskt korkplattor är mycket flamskyddsmedel grund av deras höga värmetröghet.

Flexibilitet och kompressibilitet. Kork cellmembran är mycket flexibel, vilket gör den komprimer och smidig; när trycket avlastas återgår den till sin ursprungliga form. När kork utsätts för stora krafter, är gas som finns i dess celler komprimeras och dess struktur minskar volymen. Efter det att trycket avlastas, kork återgår till sin ursprungliga form.

Anti-statiska egenskaper. Kork ackumuleras inte elektriska laddningar, så det inte attrahera och absorbera damm. Kork ytor är så lätt att hålla ren. För allergiker och astmatiker, kork i sin omgivning innebär lägre risk för allergener.

Hållbarhet. Kork tillhör den mest hållbara av alla organiska material. Det är inte åldras och trots tidens åren, även utan impregnering, det förlorar inte sina egenskaper; På han tvärtom, vissa miljöer faktiskt bevara den (till exempel havsvatten).

Enkel bearbetning. Kork kan bearbetas med enkla skärverktyg och peeling processer. Det följer väl till ojämna underlag som kan matcha deras form. Det har goda vidhäftningsegenskaper, vilket gör det lätt att hålla sig till olika ytor.

Hälsoneutralitet. Detta material är säkert får vår hälsa. Det är inte giftig i kontakt med huden eller till och med efter oavsiktlig kommer in i mag-tarmkanalen. Det orsakar inte allergier. Det är inte irritera ögonen och näsans slemhinnor och luftvägar.

Respekt för miljön. Kork är ett material som kommer från en hållbar källa och skadar därför inte miljön.

Mekanisk hållbarhet. Kork har hög mekanisk hållfasthet och förmåga att behålla mekaniska egenskaper i temperaturområdet -80 ° C till 140C.
 
Säkra betalningar
ALLTID GRATIS FRAKT
Högsta kvalitet
100% Nöjdhetsgaranti